Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Σχόλια για την 4η Έκθεση του Συλλόγου καλλιτεχνών εικαστικών τεχνών Βόρειας Ελλάδας», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 187-189