Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Τα Αρχοντικά της Θεσσαλονίκης από τον Κώστα Γούναρη», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 186-187