Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Στάσεις. Εικαστικά. Εισαγωγή στο έργο του Ανδρέου», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 185-186