Είστε εδώ

Σπύρου Φάνης, «Στάσεις. Θέατρο. Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 184-185