Είστε εδώ

Warhol Andy, «Κουτιά Brillo (1964)», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 136