Είστε εδώ

Smithson Robert, «Σπασμένος κύκλος (1971)», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 138