Είστε εδώ

Beuys Joseph, «I like America and America likes me (1974)», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 135