Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Γιαροσλάβ Σάιφρτ σε νεαρή ηλικία]», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 126