Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «[Έργα του Jaroslav Seifert]», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 125-126