Είστε εδώ

Καφάογλου Ηλίας, «Διά του θανάτου θεραπεύομαι εις Ζωήν. Η ποιήτρια Μελισσάνθη», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 127-133