Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Η αναγνώστρια στίχων (Τα χέρια της Αφροδίτης, 1936)», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 104