Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Jaroslav Seifert 1901-1986», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 103