Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Στην Πράγα (Η περικεφαλαία του πηλού, 1945)», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 105