Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Jaroslav Seifert 1901-1986. Ποιήματα. Εισαγωγή», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 103-104