Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Πέντε ποιήματα. Κι ο θάνατος δεν θα 'χει εξουσία», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 76-77