Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Πέντε ποιήματα. Η ορμή που μέσα από τον ανθηρό δίαυλο πορεύει το λουλούδι», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 77-78