Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Πέντε ποιήματα. Εκεί που κάποτε τα ύδατα του προσώπου σου», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 76