Είστε εδώ

Δάσιου Όλγα, «Η πόρνη», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 74-75