Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Ένα παιδί ο Λαός», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 10-11