Είστε εδώ

Καρβέλης Τάκης, «Μια ρίζα δέντρο είσαι», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 9