Είστε εδώ

«Νέος οδηγός Θεσσαλονίκης», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 149