Είστε εδώ

«Σειρά Αθλήματα. Βιβλία για αρχάριους και προχωρημένους», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 148