Είστε εδώ

«Τα παιδιά της χελιδόνας. Μυθιστόρημα», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 147