Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο γαμπρός καθώς προσέρχεται στην εκκλησία», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 140