Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η στιγμή του μυστηρίου με τον κουμπάρο, πρόεδρο του Σ.Ε.Β.Ε. κ. Μπάμπη Μπαρμπουνάκη», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 141