Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι σύνεδροι σε αναμνηστική φωτογραφία», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 140