Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Άποψη της αίθουσας του συνεδρίου», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 140