Είστε εδώ

Καρατζάς Νίκος, «Σκαλωμαρία. 31ο Συνέδριο Νέων Βιβλιοπωλών. Μια περιήγηση», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 139-141