Είστε εδώ

Σπύρου Φάνης, «Σκαλωμαρία. [2 σύντομα σημειώματα για θεατρικές παραστάσεις]», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 139