Είστε εδώ

Τηλε-μάχος, «Στάσεις. Τηλεόραση. Τηλεοπτικός λόγος. Το τρίτο κανάλι…», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 131-132