Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γλυπτό του κ. Δικέφαλου. Αίθριο του αρχαιολογικού μουσείου Άνδρου», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 131