Είστε εδώ

Κάτος Γιώργος, «Στάσεις. Ιστορία. Κωνσταντίνου Α. Βακαλόπουλου Η Μακεδονία στα πλαίσια της Βαλκανικής Πολιτικής (1830-1986). Πρόλογος Στέλιου Παπαθεμελή. Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 88. Ίων Δραγούμης – Παύλος Γύπαρης. Κορυφαίες Μορφές του Μακεδονικού Αγώνα. Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 114. Εκδόσεις Μανώλη Μπαρμπουνάκη», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 132-134