Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Και αντίο (Η κολώνα της πανούκλας, 1981)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 90-91