Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Τραγούδι από το τέλος του πολέμου (Η περικεφαλαία του πηλού, 1945)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 90