Είστε εδώ

Klimovič Rudolf, «Γιάροσλαβ Σάιφρτ (1982)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 91