Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Εν ανθρώποις ευδοκία», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 87-88