Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Το έτος 1934», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 87