Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Εκείνες τις νύχτες πάνω απ' την Πράγα (Η περικεφαλαία του πηλού, 1945)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 88