Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Η μέρα, η νύχτα, ο χρόνος (Το ταχυδρομικό περιστέρι, 1929)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 81-82