Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Ο ήχος του τυμπάνου (Το ταχυδρομικό περιστέρι, 1929)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 80-81