Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Το μήλο και το σπαθί (Το ταχυδρομικό περιστέρι, 1929)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 82-83