Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Τραγούδι του πολέμου 66 (Το ταχυδρομικό περιστέρι, 1929)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 79-80