Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Jaroslav Seifert 1901-1986. Ποιήματα, συνέχεια. Εισαγωγή», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 76-77