Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Jaroslav Seifert 1901-1986», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 75