Είστε εδώ

Reichman Wilhelm, «Γιάροσλαβ Σάιφρτ (1957)», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 77