Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ανακοίνωση για τους ερασιτέχνες φωτογράφους», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 74