Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Προσφορά στους αναγνώστες μας», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 73