Είστε εδώ

«Εκδόσεις Ιανός», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 46