Είστε εδώ

Αρβανιτίδης Στράτος, «Ελεγχόμενη παράνοια», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 46