Είστε εδώ

Σερέφας Σάκης, «Δύο ποιήματα. Τα περίπολα της ποίησης», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 45